Frederiksen Architecs

Projekteringen af huset ved Flensborg Fjord er nu igangsat. Den stejle skråning udnyttes så det bliver i 1 etage mod gaden og 3 etager mod vandet. Huset opføres i beton med skalmur i lokale teglsten.