Frederiksen Architecs

  • Øregaard

Øregaard Gymnasium

For midler doneret af Mærsk McKinney fonden er der i to etaper udført nye udearealer omkring Øregaard Gymnasium. I første etape blev gymnasiet åbnet mod Gersonsvej og et stort trappeanlæg i granit blev etableret, i anden fase blev de øvrige udearealer nyetableret herunder kantinehaven og sportsarealerne.

I regi af Frederiksen & Knudsen