Frederiksen Architecs

  • Hanoi

Hanoi

For et vietnamesisk ejendomsselskab er der udarbejdet forslag til to nye bebyggelser i Hanoi. Forslagene udgør en kraftig intensivering af to områder i byens centrale dele. Tanken er at etablere bygninger der på en gang er beslægtede med stedets byggetradition og på samme tid signalerer nytænkning og modernitet.

I regi af Frederiksen & Knudsen