Frederiksen Architecs

  • Grell House

Grell House, Haslingfield, England, 2007

Huset er udformet som en muret, lav længe på tværs af ankomstvejen og en højere, træbeklædt længe, der deler grunden i en morgenhave og en aftenhave. Den murede længe indeholder de private funktioner, mens de repræsentative dele ligger i det højloftede og lyse trævolumen.  Publiceret i Tegl, juli 2007.

Foto: Louis Sinclair