Frederiksen Architecs

  • Grønne tage og taghaver

Taghaver på eksisterende bygninger kan give gode grønne udearealer i en tæt by.

Det viste projekt omhandler nye tagboliger med tilhørende taghaver på Frederiksberg Allé.