Frederiksen Architecs

  • DBB

Danmarks Blindebibliotek, DBB, 2006-2008
I forbindelse med at DBB har ført virksomheden ind i fremtiden ved at omlægge alle aktiviteter til digital teknologi, gennemførtes en etapevis ombygning og nyindretning af såvel produktions- som administrationsområder. Medarbejderne har fået varierede og fleksible arbejdsarealer, som inspirerer til innovative projekt- og produktionsprocesser.