Frederiksen Architecs

  • Høyrups Allé 7-7A

Vi er i færd med at fortage en vinduesudskiftning og en ændring af en del af altanerne på Høyrups Allé 7-7A. Bygningen er en traditionel muret etageejendom opført i 1920'erne og er bevaringsværdig. Specielt er vinduerne meget smukke og karakterfulde. Det er derfor af største betydning at finde nye vinduer, som i videst mulig omfang er udformet som de oprindelige. Udskiftningen vil foregå i september-oktober 2014.