Frederiksen Architecs

  • Løgumgård

Løgumgård: Plejeboliger Løgum Kloster

2. præmie i konkurrence om 48 nye plejeboliger. De lave bygninger integreres i hækbeplantningen
og får en overvejende grøn karakter, afbrudt af murede facader. Fælleshusene bryder markant
den lave karakter og rejser sig som selvstændige huse med tage og facader i zink