Frederiksen Architecs

  • Pædagogseminaret

Københavns Pædagogseminarium

På en lille grund bag de nuværende bygninger opføres lokaler for de musiske fag ved seminariet. For at kunne kombinere funktionelle og kontekstuelle hensyn er bygningen delvist nedgravet. Et asketisk formsprog sikrer at hovedbygningens detaljerigdom ikke bliver overdøvet, og det udstråler samtidig ro i en broget kontekst. Bygningen blev afleveret ultimo 2008. Omtalt i ARKITEKTUR DK 5 09.

1

I regi af Frederiksen & Knudsen

Foto: Jens Frederiksen