Frederiksen Architecs

  • Rørtang

På en smuk grund, der skråner jævnt mod syd vest, arbejder vi med en mindre boligbebyggelse på 18-22 boliger. Grunden ligger i Snekkersten, Helsingør, i en overgangszone mellem et parcelhuskvarter fra 60'erne og en fredet landskabskile. Husene er tænkt som fleksible familieboliger i 2 etager.