Frederiksen Architecs

  • Teglværksgade

Deborahcentret, København, 2006

Det Jødiske Plejehjem, Deborahcentret, er opført i 5 etager, hvor stueetagen er indrettet til ældrecenter, og de øvrige etager til 40 ældreegnede boliger. Boligdelen og ældrecentret udgør henholdsvis ca. 3.000 m2 og ca. 1.000 m2. Ældrecentret varetager den samlede ældreomsorg for det mosaiske trossamfund og rummer pensionistklub, en mindre synagoge, køkkenfaciliteter m.v.

I regi af Frederiksen & Knudsen