Frederiksen Architecs

  • Winchester

Sleeperz Hotel, Winchester, Hampshire, England, under projektering 2008

Grunden skrånener ned mod jernbanelinien, og ligger i forlængelse af et langt træbevokset strøg, der skærer sig gennem de centrale dele af Winchester. Undertagen med bl a. restaurant og konference er et åbent areal med fritstående søjler. Værelserne ligger i de tre øvre etager i et let kurvet forløb, hvor hotelkorridorens repetitive natur bliver en visuel oplevelse.