Frederiksen Architecs

  • Grønne tage og taghaver

Endvidere vurderes muligheden for at inddrage tagene på kommunens institutioner til haver og rekreative formål. Udover de specifikke tagformer behandler analysen de generelle problemstillinger der er omkring taghaver så som arkitektur, konstruktioner, brandforhold, adgangsforhold, klimaforhold mm.