Frederiksen Architecs

  • Grønne tage og taghaver

Vi har for Frederiksberg Kommune udarbejdet en analyse samt to eksempelprojekter til indretning af grønne tage og taghaver, kombineret med klimatilpasning i form af LAR og energibesparende tiltag.

Frederiksberg Kommue er domineret af 3 forskellige tagformer, Københavertaget, Saddeltaget og det Flade tag. Analysen behandler hver af tagformene og illustrerer hvilke muligheder, der vil være for at etablere taghaver på hver af disse.